‏שבת ‏20 ‏אוקטובר ‏2018

גליון מס' 1280 • יד בניסן תשע"ח • 30.3.18