‏יום שלישי ‏17 ‏ספטמבר ‏2019

גליון מס' 1308 • א כסלו תשע"ט • 9.11.18