‏שבת ‏23 ‏פברואר ‏2019

גליון מס' 1321 • ג' אדר א' תשע"ט • 8.2.19